Zarządzenie nr 96.2020 Wójta Gminy Szudziałowo

Zarządzenie nr 96.2020 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 5 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia zadań gminy Szudziałowo w 2020 r. Protokół Nr 2/2020 z dnia 19 marca 2020 r. z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach … Czytaj dalej Zarządzenie nr 96.2020 Wójta Gminy Szudziałowo

Zarządzenie nr 95.2020 Wójta Gminy Szudziałowo

Zarządzenie nr 95.2020 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 4 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań gminy Szudziałowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. Protokół Nr 1/20 z dnia 18 marca 2020 r. z rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań samorządu gminy w roku 2020 … Czytaj dalej Zarządzenie nr 95.2020 Wójta Gminy Szudziałowo

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do udziału w 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

Polska Organizacja Turystyczna zapraza przedsiębiorców do udziału w 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” Ruszył nabór do 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych … Czytaj dalej Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do udziału w 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych

     Informacje dot. planowanego naboru wniosków w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii … Czytaj dalej Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych

Skip to content