JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Szudziałowie

ul. Bankowa 1  16-113 Szudziałowo

tel/fax 85 722 17 94

e-mail: gops@szudzialowo-gmina.pl

kierownik: Ewa Grasewicz

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTAŃ NARODOWYCH w Szudziałowie

ul. Szkolna 1  16-113 Szudziałowo

tel. 85 722 14 05

e-mail: spszudzialowo@szudzialowo-gmina.pl

dyrektor: Krzysztof Bach

SZKOŁA PODSTAWOWA im. ADAMA MICKIEWICZA w Babikach

Babiki 22a  16-113 Szudziałowo

tel/fax   85 722 10 05

e-mail: spbabiki@szudzialowo-gmina.pl

dyrektor: p.o. dyrektora Diana Sokołowska

GMINNY OŚRODEK ANIMACJI KULTURY I REKREACJI w Szudziałowie

ul. Szkolna 2  16-113 Szudziałowo

tel. 85 722 14 06

e-mail: goakir@szudzialowo-gmina.pl

dyrektor: Elżbieta Jaroszewicz

Skip to content