REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020


Tytuł projektu: „Wiejski ośrodek aktywności lokalnej w Zubrzycy Wielkiej”

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia poprzez lepszą organizację przestrzeni publicznej na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne dzięki rewitalizacji dawnej remizy strażackiej na potrzeby stworzenia Wiejskiego ośrodka aktywności lokalnej w Zubrzycy Wielkiej.

Wartość projektu: 362 821,64 złotych

Wartość dofinansowania: 299 980,92 złotych

Beneficjent: Gmina Szudziałowo

 


Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Szudziałowo”

Celem ogólnym projektu jest wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii wykorzystującej energię słoneczną, poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby 6 obiektów użyteczności publicznej w gminie Szudziałowo.

Wartość projektu: 955 791,18 złotych

Wartość dofinansowania: 740 736,55 złotych

Beneficjent: Gmina Szudziałowo


Skip to content