Rusza Konkurs „Działaj Lokalnie 2022

Pieniądze na działania społeczne do wzięcia – Rusza Konkurs „Działaj Lokalnie 2022”
Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2022” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” i samorządy gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo, Nowy Dwór.
Założenia i cel konkursu:
Przyznanie dotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców i osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego.
W ramach ścieżki specjalnej „Działaj Lokalnie i solidarnie z Ukrainą” na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.
Kto może wziąć udział w konkursie??

  • KAŻDY mieszkaniec gmin Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Szudziałowo (masz pomysł na działania społeczne, jesteś kreatywny, chcesz poprawić jakość życia społeczności lokalnej, wzmocnić kapitał społeczny – możesz stworzyć grupę nieformalną),
  • organizacje pozarządowe.
    Do kiedy należy złożyć wniosek? -termin naboru wniosków upływa 9.05.2022 r. Projekt powinien trwać od 3 do 6 miesięcy. Kwota dofinansowania max 6 000 zł.
  • Masz pytania? Napisz, zadzwoń, przyjdź do nas: fundacjasfl@gmail.com 857115700 Plac Kościuszki 9/1, 16-100 Sokółka Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora internetowego, dostępnego na stronie: www.system.dzialajlokalnie.pl
  • O szkoleniu informacyjnym dla potencjalnych grantobiorców poinformujemy wkrótce.

Skip to content