Informacja o spotkaniu ARiMR

W związku z występującymi w pasie przygranicznym działaniami służb związanymi z ochroną granicy państwa oraz wątpliwościami związanymi z deklarowaniem we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych w kampanii 2022 gruntów rolnych niespełniających kryteriów kwalifikowalności do przyznania płatności w następstwie wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności Sokólskie Biuro Powiatowe ARiMR wspólnie z przedstawicielem Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) organizuje spotkanie z rolnikami, którzy posiadają/użytkują  działki przygraniczne.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30.05.2022 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szudziałowie.

Skip to content