STRUKTURA ORGANIZACYJNA


WÓJT GMINY SZUDZIAŁOWO

Renata Czaban-Tarasewicz

I piętro pokój nr 10 telefon 85 722 1404

wojt.tokarewicz@szudzialowo-gmina.pl

SKARBNIK GMINY

Anna Czeremcha

  I piętro pokój nr 12 telefon 85 722 1404 wew. 22

skarbnik.czeremcha@szudzialowo-gmina.pl

SEKRETARZ

Aneta Maliszewska

I piętro pokój nr 10 tel. 85 722 1404 wew. 14

sekretarz.maliszewska@szudzialowo-gmina.pl

SEKRETARIAT

OBSŁUGA RADY GMINY I JEJ ORGANÓW

Katarzyna Czechowicz

I piętro pokój nr 10 tel. 722 14 04 wew. 17

sekretariat@szudzialowo-gmina.pl

katarzyna.czechowicz@szudzialowo-gmina.pl

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO / ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLI /ARCHIWUM ZAKŁADOWE

/ OBSŁUGA GKRPA

Anna Narbutt

I piętro pokój nr 8 tel. 85 722 1404 wew. 26

usc.narbutt@szudzialowo-gmina.pl

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Renata Czaban – Tarasewicz

Kierownik Referatu

I piętro pokój nr 15 tel. 85 722 1404 wew. 25

renata.czaban-tarasewicz@szudzialowo-gmina.pl

Izabela Cholewska

I piętro pok. nr 14 tel. 722 14 04 wew. 21

izabela.cholewska@szudzialowo-gmina.pl

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI / GOSPODARKA LOKALAMI GMINNYMI / GOSPODARKA ROLNA/ŁAD PRZESTRZENNY

Paulina Skobodzińska

I piętro, pokój nr 9 tel. 85 722 1404 wew. 24

paulina.poswietna@szudzialowo-gmina.pl

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE / EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / GOSPODARKA WODNA /    OCHRONA ŚRODOWISKA

Mariusz Dybowski

I piętro pokój nr 14 tel. 85 722 1404 wew. 21

mariusz.dybowski@szudzialowo-gmina.pl

WYMIAR PODATKÓW/PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH I ORGANIZACJI

Agnieszka Sipko

parter pokój nr 4 tel. 85 722 1404 wew. 16

agnieszka.sipko@szudzialowo-gmina.pl

Teresa Woronowicz

parter pokój nr 4 tel. 85 722 1404 wew. 16

teresa.woronowicz@szudzialowo-gmina.pl

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA I OPŁAT / PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU / UBEZPIECZENIA MAJĄTKU GMINY

Elżbieta Pietrasz

I piętro pokój nr 16 tel. 85 722 1404 wew. 15

elzbieta.pietrasz@szudzialowo-gmina.pl

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

Krystyna Szoda

I piętro pokój nr 13 tel. 85 722 1404 wew. 19

krystyna.szoda@szudzialowo-gmina.pl

KSIĘGOWOŚĆ I RACHUNKOWOŚĆ

Agata Bułkowska

                                             I piętro pokój nr 13 tel. 85 722 1404 wew.19                                             

agata.bulkowska@szudzialowo-gmina.pl

SPRAWY OBRONNE / OBRONA CYWILNA / ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE / OSP

Dorota Gudalewska

parter pokój nr 3 tel. 85 722 1404 wew. 18

dorota.gudalewska@szudzialowo-gmina.pl

REFERAT OBSŁUGI JEDNOSTEK

Joanna Bach

Kierownik Referatu

                                                 parter pokój nr 3 tel. 85 722 1404 wew. 23                                               

joanna.bach@szudzialowo-gmina.pl

Iwona Kijaszko

                                                  parter pokój nr 3 tel. 85 722 1404 wew. 23                                                 

iwona.kijaszko@szudzialowo-gmina.pl

Jolanta Korwek

parter pok. 6 tel. 7221404 wew. 29

jolanta.korwek@szudzialowo-gmina.pl

 

Skip to content