Ogłoszenie

Wójt Gminy Szudziałowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Urzędzie Gminy Szudziałowo – 1 etat. Poszukujemy osoby na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska oraz czystości i porządku w gminie. Szczegóły naboru podane w Ogłoszeniu o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szudziałowo pod linkiem:
http://bip.ug.szudzialowo.wrotapodlasia.pl/c6995b1b37f3476/ogloszenia-obwieszczenia-2022-rok/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-podinspektora-w-urzedzie-gminy-w-szudzialowie.html

Skip to content