Ogłoszenie – organizacja ruchu

W związku z rozpoczęciem robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 104927B Szudziałowo – Słoja od dnia 22.06.2022 roku (środa) od godz. 6:00 zostanie ona całkowicie zamknięta z zachowaniem możliwości dojazdu mieszkańców do posesji przyległych na odcinku od skrzyżowania we wsi Słoja do 300 m przed skrzyżowaniem z ul. Szkolną w Szudziałowie.

Od dnia 16 czerwca 2022 r. ARiMR rozpoczął się nabór wniosków od rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

UWAGA Od dnia 16 czerwca 2022 r. ARiMR rozpoczął się nabór wniosków od rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Dokumenty będą przyjmowane w biurze powiatowym ARiMR tylko przez dwa tygodnie, tj. do 30 czerwca 2022 r. Pomoc jest skierowana do producenta rolnego: któremu został nadany numer identyfikacyjny w … Czytaj dalej

Oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym spowodowane deszczem nawalnym w dniu 8.06.2022 roku

Oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym spowodowane deszczem nawalnym w dniu 8.06.2022 roku Informuję, iż Urząd Gminy Szudziałowo przyjmuje wnioski o oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane deszczem nawalnym w dniu 8.06.2022 r. Wniosek rolnika o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych … Czytaj dalej

NIE MASZ CZASU NA ZAŁATWIENIE SPRAW W SWOIM WCR W TYGODNIU? TWOJE WOJSKOWE
CENTRUM REKRUTACJI CZYNNE JEST W KAŻDĄ PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

“NIE MASZ CZASU NA ZAŁATWIENIE SPRAW W SWOIM WCR W TYGODNIU? TWOJE WOJSKOWECENTRUM REKRUTACJI CZYNNE JEST W KAŻDĄ PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA”W związku z dużym zainteresowaniem ochotniczymi formami pełnienia służby wojskowej, WCR wBiałymstoku będzie otwarte w najbliższą sobotę tj. 04.06 w godzinach 08.00-14.00 oraz każdąpierwszą sobotę miesiąca.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem informacji nt. ochotniczych form pełnieniasłużby wojskowej, … Czytaj dalej

Nabór wniosków w ramach konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych

         Rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych! Można ubiegać się o dotację w wysokości do 5000 zł. Wnioski należy składać do 15 czerwca do godziny 23:59. Konkurs służy rozwojowi instytucjonalnemu młodych organizacji pozarządowych czy to pod kątem personalnym (np. szkolenia), technicznym (np. sprzęt komputerowy) czy też infrastrukturalnym … Czytaj dalej

Informacja o spotkaniu ARiMR

W związku z występującymi w pasie przygranicznym działaniami służb związanymi z ochroną granicy państwa oraz wątpliwościami związanymi z deklarowaniem we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych w kampanii 2022 gruntów rolnych niespełniających kryteriów kwalifikowalności do przyznania płatności w następstwie wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności Sokólskie Biuro Powiatowe ARiMR wspólnie z przedstawicielem Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) … Czytaj dalej

Ogłoszenie

Wójt Gminy Szudziałowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Urzędzie Gminy Szudziałowo – 1 etat. Poszukujemy osoby na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska oraz czystości i porządku w gminie. Szczegóły naboru podane w Ogłoszeniu o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szudziałowo pod linkiem:http://bip.ug.szudzialowo.wrotapodlasia.pl/c6995b1b37f3476/ogloszenia-obwieszczenia-2022-rok/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-podinspektora-w-urzedzie-gminy-w-szudzialowie.html

Skip to content