OGŁOSZENIE

Od dnia 1 września 2021 Urząd Gminy Szudziałowo zmienia godziny pracy.

Urząd Gminy Szudziałowo pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00

Wójt Gminy Szudziałowo

Tadeusz Tokarewicz


ZAWIADOMIENIE

W dniu 12.04.2021 roku doszło do nieautoryzowanego logowania na skrzynkę e-mail urzędu gminy

(sekretariat@szudzialowo-gmina.pl).

W wyniku tego działania doszło do utraty korespondencji przychodzącej na wyżej wymieniony adres w zakresie dat: od 12.04.2021 r. od godz. 15:30 do 13.04.2021 r. do godz. 10:00.

Administrator podjął niezbędne czynności zapobiegające podobnym incydentom.


INFORMACJA NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021

INFORMACJA

Pracownicy Urzędu Gminy Szudziałowo nie wysyłają drogą e- mail wezwań/żądań zapłaty.

W przypadku otrzymania e-maila z adresu    @szudzialowo-gmina.pl zawierającego żądanie jakiejkolwiek zapłaty proszę o powiadomienie Urzędu Gminy Szudziałowo:

tel. 85/722 14 04      e-mail: sekretariat@szudzialowo-gmina.pl

Wójt Gminy Szudziałowo

Tadeusz Tokarewicz
Skip to content