INFORMACJA

Pracownicy Urzędu Gminy Szudziałowo nie wysyłają drogą e- mail wezwań/żądań zapłaty.

W przypadku otrzymania e-maila z adresu    @szudzialowo-gmina.pl zawierającego żądanie jakiejkolwiek zapłaty proszę o powiadomienie Urzędu Gminy Szudziałowo:

tel. 85/722 14 04      e-mail: sekretariat@szudzialowo-gmina.pl

Wójt Gminy Szudziałowo

Tadeusz Tokarewicz


     Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.
Oficjalna informacja w tej sprawie dostępna jest na stronie https://spis.gov.pl/


Skip to content