Kwalifikacja wojskowa 2024 Gmina Szudziałowo

Kwalifikacja wojskowa 2024 Gmina Szudziałowo Zgodnie z Obwieszczeniem nr 1/2024 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. określono czas trwania kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podlaskiego od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych. Niżej podajemy szczegóły i termin kwalifikacji wojskowej 2024 przydzielony gminie … Czytaj dalej

W styczniu 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe

Dzięki informacjom przekazywanym przez respondentów w badaniach ankietowych statystyki publicznej znamy m. in.: – poziom dochodów, wydatków i kondycję gospodarstw domowych, – poziom spożycia produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych, – zmiany na rynku pracy i warunki życia ludności, – cele podróży Polaków, – poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarstwach domowych. Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Ogłoszenie Urzędu Stanu Cywilnego

W związku z wdrożeniem z dniem 29 grudnia 2023r. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty informujemy o skróceniu czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego w dniu 28 grudnia 2023r. do godziny 12:00

Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych

Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego i Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej przeprowadzane są telefonicznie. Celem badań jest pozyskanie informacji o pogłowiu świń oraz drobiu według gatunków, a także produkcji i rozdysponowaniu żywca wieprzowego oraz drobiowego, jaj kurzych, pierza … Czytaj dalej

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

W październiku 2023 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych: Badanie budżetów gospodarstw domowych Badanie aktywności ekonomicznej ludności Badanie budżetu czasu ludności Kondycja gospodarstw domowych (2-11.10) Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (2-20.10)

Skip to content