Ogłoszenie

Wójt Gminy Szudziałowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Urzędzie Gminy Szudziałowo – 1 etat. Poszukujemy osoby na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska oraz czystości i porządku w gminie. Szczegóły naboru podane w Ogłoszeniu o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szudziałowo pod linkiem:http://bip.ug.szudzialowo.wrotapodlasia.pl/c6995b1b37f3476/ogloszenia-obwieszczenia-2022-rok/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-podinspektora-w-urzedzie-gminy-w-szudzialowie.html

Rusza Konkurs „Działaj Lokalnie 2022

Pieniądze na działania społeczne do wzięcia – Rusza Konkurs „Działaj Lokalnie 2022”Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2022” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” i samorządy gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo, Nowy Dwór.Założenia i cel konkursu:Przyznanie … Czytaj dalej

Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

Mieszkańcy Gminy Szudziałowo Informuję, że na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opublikowano poradnik „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny”. Poradnik wyjaśnia jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia i jest elementem budowania odpornego społeczeństwa. Poradnik w formie pdf, można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy–poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny Przygotowany jest również materiał wideo. Https://www.youtube.com/watch?v=mKNbYG5Vawk

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do … Czytaj dalej

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium … Czytaj dalej

Skip to content