Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

#DobrowolnaZasadniczaSłużbaWojskowa Szkolenie podstawowe trwa 27 dni i jest zakończone przysięgą wojskową. Żołnierzowi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej przysługuje miesięczne uposażenie w wysokości od 6000zł. Jeżeli chcesz przejść szkolenie podstawowe blisko domu, w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym – skontaktuj się jak najszybciej z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Białymstoku. Najbliższe szkolenie zaczyna się już 10 czerwca! Ochotnicy przechodzą … Czytaj dalej

FUNDACJA „SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY” OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY  W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE ” 2024 POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ  FUNDACJI WOLNOŚCI  REALIZOWANY PRZEZ AKADEMIĘ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE,  FUNDACJĘ SFL I SAMORZĄDY GMIN: SOKÓŁKA, DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, SZUDZIAŁOWO I NOWY DWÓR 

W programie  „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.O dotacje w łącznej kwocie 60.000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tym KGW,  mające … Czytaj dalej

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Szkolenie podstawowe trwa 27 dni i jest zakończone przysięgą wojskową. Żołnierzowi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej przysługuje miesięczne uposażenie w wysokości od 6000zl.(od 1 marca 2024) Jeżeli chcesz przejść szkolenie podstawowe blisko domu, w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym – skontaktuj się jak najszybciej z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Białymstoku. Najbliższe szkolenie zaczyna się już 10 czerwca! … Czytaj dalej

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych w miesiącu kwietniu.

W kwietniu 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych: Badania ankietowe w gospodarstwach domowych W terminie od 2 kwietnia do 29 maja 2024 roku realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych. Dostarcza ono danych dotyczących m. in. dostępu i korzystania z Internetu, korzystania z e-administracji … Czytaj dalej

KRUS informuje … nt. wymiaru składek na ubezpieczenie w II kwartale 2024 r.

KRUS informuje … Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolnikówz dnia 29 lutego 2024 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł. Jeżeli … Czytaj dalej

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa.

#DobrowolnaZasadniczaSłużbaWojskowaSzkolenie podstawowe trwa 27 dni i jest zakończone przysięgą wojskową. Żołnierzowi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej przysługuje miesięczne uposażenie w wysokości od 6000zl.(od 1 marca 2024)! Jeżeli chcesz przejść szkolenie podstawowe skontaktuj się jak najszybciej z #WCRBiałystok Celem szkolenia podstawowego jest nabycie przez ochotników elementarnych umiejętności z zakresu rzemiosła wojskowego, takich jak: bezpieczne posługiwanie się bronią … Czytaj dalej

Szkolenie poza poligonami żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w dniach 5-6 marca

W dniach 5-6 marca żołnierze 11. batalionu lekkiej piechoty będą ćwiczyli w Stałym Rejonie Odpowiedzialności. Żołnierzy można będzie spotkać w okolicy miejscowości: Szudziałowo i Krynki. Podczas szkolenia (poza terenem zabudowanym) w godzinach od 7.00 (dnia 5 marca) do godz. 12.00 (6 marca) będą wykorzystywane środki pozoracji – amunicja ślepa.

Kwalifikacja wojskowa 2024 Gmina Szudziałowo

Kwalifikacja wojskowa 2024 Gmina Szudziałowo Zgodnie z Obwieszczeniem nr 1/2024 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. określono czas trwania kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podlaskiego od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych. Niżej podajemy szczegóły i termin kwalifikacji wojskowej 2024 przydzielony gminie … Czytaj dalej

W styczniu 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe

Dzięki informacjom przekazywanym przez respondentów w badaniach ankietowych statystyki publicznej znamy m. in.: – poziom dochodów, wydatków i kondycję gospodarstw domowych, – poziom spożycia produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych, – zmiany na rynku pracy i warunki życia ludności, – cele podróży Polaków, – poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarstwach domowych. Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Ogłoszenie Urzędu Stanu Cywilnego

W związku z wdrożeniem z dniem 29 grudnia 2023r. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty informujemy o skróceniu czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego w dniu 28 grudnia 2023r. do godziny 12:00

Skip to content