PROJEKT ROZWÓJ e-USŁUG

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego
„ realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-
0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1.
Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Okres realizacji Projektu: 02.10.2020 – 29.12.2023


Wartość Projektu: 13 273 526,27 PLN, EFRR: 11 282 496,75 PLN


Lider: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Partnerzy: Miasto Brańsk, Gmina Jasionówka, Gmina Jaświły, Gmina Grajewo, Gmina Nowinka, Gmina
Wyszki, Gmina Rutki, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Raczki, Gmina Klukowo, Gmina Mońki, Gmina Narewka,
Gmina Szczuczyn, Gmina Szepietowo, Gmina Piątnica, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Wąsosz, Gmina
Rudka, Gmina Suwałki, Gmina Przytuły, Gmina Gródek, Gmina Śniadowo, Gmina Zbójna, Gmina Szudziałowo,
Gmina Michałowo, Gmina Wysokie Mazowieckie, Gmina Orla, Gmina Brańsk, Gmina Mały Płock, Gmina Turośń
Kościelna, Gmina Stawiski, Gmina Tykocin, Gmina Zabłudów, Gmina Czyżew, Gmina Juchnowiec Kościelny,
Gmina Zambrów
Projekt realizowany jest przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Głównym celem Projektu
jest
poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców z Gmin – Partnerów oraz
zwiększenie ich dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną o
stopniu dojrzałości cyfrowej na poziomie 5 i 4, a także podniesienie ich bezpieczeństwa.
Rozwój usług elektronicznych w administracji publicznej na terenie województwa podlaskiego w 36 gminach
wchodzących w skład Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest możliwy poprzez cele
szczegółowe Projektu, w tym
:

 1. Wdrożenie 20 e-usług, w tym 13 usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 7 usług na 4 poziomie dojrzałości na
  poziomie Projektu (łącznie 582 e-usług, w tym 447 e-usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 135 e-usług na 4
  poziomie dojrzałości na poziomie Partnerów),
 2. Wdrożenie 14 nowych e-usług, w tym 6 nowych e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej
  wraz z budową systemu udostępniania informacji i baz danych przestrzennych, a także 5 nowych e-usług
  związanych z portalem mieszkańca,
 3. Podniesienie dojrzałości cyfrowej 7 istniejących e-usług,
 4. Integracja e-usług z platformą e-puap i Węzłem Krajowym,
 5. Dostawa i uruchomienie platformy informatycznej gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczenia danych
  niezbędnych do realizacji e-usług,
 6. Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
 7. Zaplanowano szeroką kampanię reklamową promocyjną e-usług obejmującą popularyzację e-usług wśród
  mieszkańców gmin partnerskich. Przeszkolonych zostanie 505 pracowników jednostek samorządów
  terytorialnych.
  Długoterminowymi korzyściami wynikającymi z realizacji Projektu będą m.in.:
  – Łatwiejszy dostęp do usług publicznych, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną (dostęp 24/h),
  – Zniesienie geograficznych i infrastrukturalnych barier w dotarciu do świadczonych usług przez 36 urzędów,
  – Zmniejszenie o 50% ilości wizyt klientów w urzędach wynikających z błędów systemu lub pomyłek,
  – Obniżenie kosztów administracji poprzez wprowadzenie elektronicznych usług na poziomie 5 i 4,
  – Zwiększenie efektywności działania urzędów o 23%,
  – Podniesienie jakości usług świadczonych przez administrację samorządową,
  – Podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych w szczególności terenów gmin wiejskich,
  – Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Polski w sytuacji pandemii typu COVID-19,
  – Pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia papieru oraz zmniejszenie zużycia paliw i
  emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.
  Z efektów realizacji Projektu skorzystają mieszkańcy Gmin, przedsiębiorcy i pracownicy urzędów. 36
  urzędów uzyska awans cyfrowy. W rezultacie Projektu osiągnięta zostanie wartość 114 750 pobrań/odtworzeń
  dokumentów zawierających informacje sektora publicznego w 2024 r.
  Gmina Szudziałowo realizuje Projekt w zakresie następujących zadań:
 • Wdrożenie nowych oraz modernizacja istniejących e-usług (podatki i opłaty lokalne) w Gminie
  Szudziałowo,
 • Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępniania
  w Gminie Szudziałowo,
 • Dostawa i uruchomienie platform informatycznych niezbędnych dla realizacji e-usług w Gminie
  Szudziałowo,
 • Szkolenia w Gminie Szudziałowo.
  Wartość Projektu: 333 113,17 PLN
  EFRR: 283 146,18  PLN
Skip to content