Zarządzenie nr 95.2020 Wójta Gminy Szudziałowo

Zarządzenie nr 95.2020 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 4 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań gminy Szudziałowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. Protokół Nr 1/20 z dnia 18 marca 2020 r. z rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań samorządu gminy w roku 2020 … Czytaj dalej

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do udziału w 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

Polska Organizacja Turystyczna zapraza przedsiębiorców do udziału w 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” Ruszył nabór do 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych … Czytaj dalej

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych

     Informacje dot. planowanego naboru wniosków w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii … Czytaj dalej

Skip to content