Rusza kwalifikacja wojskowa 2021

     Rusza kwalifikacja wojskowa 2021

W Gminie Szudziałowo kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w dniu 19.04.2021 r. dla mężczyzn z rocznika 2002 r. oraz Kobiet w dniu 30.04.2021 r.

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie przez Powiatową Komisję Lekarską nr 13  w Sokółce z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8.

W jakim celu przeprowadza się kwalifikację wojskową?
Kwalifikację wojskową przeprowadza się w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej, założenia ewidencji wojskowej oraz wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Dwa terminy kwalifikacji wojskowej w kraju
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w kraju będzie przeprowadzona w dwóch terminach, od 7 kwietnia do 23 lipca oraz od 9 sierpnia do 19 listopada. Zorganizuje ją około 400 powiatowych komisji lekarskich powoływanych przez wojewodów.

Każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. otrzyma pocztą imienne wezwanie. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostaną wezwani:
– mężczyźni urodzeni w 2002 r.,
– mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
– osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
– kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
– mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– posiadaną dokumentację medyczną,
– aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
– dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Osoby, które do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinny dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

W przypadku niemożliwości stawienia się do kwalifikacji wskazane jest pisemne poinformowanie Wójta Gminy Szudziałowo o przyczynach nieobecności (pobyt za granicą, choroba lub inne usprawiedliwione powody nieobecności)

Przypomina się o przestrzeganiu podstawowych zasad reżimu sanitarnego:

Dystans – Dezynfekcja – Maseczka

Skip to content