Wniosek rolnika o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym

 

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym

     Informuję, iż od dnia  6 kwietnia 2021 roku Urząd Gminy Szudziałowo przyjmuje wnioski o oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania.

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (odnośnik poniżej), na stronie internetowej urzędu ( w zakładce Pliki do pobrania) oraz  bezpośrednio w siedzibie urzędu.

Wypełnione wnioski o oszacowanie szkód wraz z kopią aktualnego wniosku o przyznanie płatności należy złożyć do Urzędu Gminy Szudziałowo w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2021roku

(decyduje data wpływu do urzędu).

Lustracja szkód w terenie rozpocznie się w dniu 21 kwietnia 2021 roku.

Kontakt z pracownikami urzędu pod numerem telefonu: 85 722 14 04 wew. 24.

Pod poniższym adresem dostępne są wnioski o oszacowanie strat:

https://puw.bip.gov.pl/kleski-zywiolowe/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html

 

 

Wójt Gminy Szudziałowo 

Tadeusz Tokarewicz

Skip to content