Druga edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Informujemy o naborze na dofinansowanie wniosków w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W programie można otrzymać wsparcie na realizacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków.

Maksymalna wartość możliwej do udzielenia dotacji wynosi 3 500 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/nabor-wnioskow-edycja-2

Osoby oraz podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach ogłoszonego konkursu mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Szudziałowie (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.08.2023 r. do godziny 12.00 na załączonym druku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Szudziałowo.

Skip to content