Problem „bezpańskich psów”

W ostatnim czasie do Urzędu Gminy w Szudziałowie spływają informacje
o „bezpańskich” psach wałęsających się pomiędzy Szudziałowem a Krynkami.

Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli,
a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela, które oddaliły się z okolicznych gospodarstw. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt.

Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia, albo
i dłużej. Niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów.

Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich posesji. Zwierzę – o ile nie będzie dokarmiane – w końcu samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela. Pamiętajmy, aby nie odbierać psu szansy powrotu do domu!

Jak zgłosić bezdomne zwierzę?

W kwestii dotyczącej wyprowadzania oraz utrzymywania psów w sposób bezpieczny dla osób trzecich oraz innych zwierząt, a także sprzątania psich odchodów przez ich właścicieli kompetentnym do udzielenia odpowiedzi jest Komenda Powiatowa Policji w Sokółce, albowiem powyższe sytuacje kwalifikowane są jako wykroczenia przeciwko obowiązującemu prawu. W przypadku wypuszczania psów bez dozoru należy powiadomić o tym fakcie dyżurnego policji lub dzielnicowego.

W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie
i jednocześnie jest spełniony jeden z warunków:

  1. a) zwierzę zagraża bezpieczeństwu mieszkańców (np. gdy jest agresywne),
  2. b) zwierzę jest ranne,
  3. c) został znaleziony „ślepy miot” bez matki zwierząt,

należy bezzwłocznie taki fakt zgłosić do: Urzędu Gminy w Szudziałowie – w godzinach pracy urzędu pod nr tel. 85 722 14 04, a poza godzinami pracy urzędu można powiadomić Komendę Powiatową Policji w Sokółce – tel. 47 712 32 12

Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy lub do Komendy Powiatowej Policji
w Sokółce należy podać:

            – swoje dane osobowe,

            – miejsce przebywania zwierzęcia,

            – nr telefonu kontaktowego.

Prosimy mieszkańców gminy Szudziałowo o skuteczne zabezpieczenie furtek, bram
i ogrodzeń posesji, tak by zwierzęta, głównie psy nie mogły jej opuszczać bez wiedzy właściciela. Przypominamy, że zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń:

  • 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę
i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca, w którym zapewniono im wyżywienie.

Skip to content