OGŁOSZENIE

                                    O G Ł O S Z E N I E

       Wójt Gminy  Szudziałowo informuje  o naborze wniosków  dotyczących udziału w programie:   „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu  gminy Szudziałowo”.

    Gmina Szudziałowo rozpoczęła nabór wniosków dla  mieszkańców Gminy, na uzyskanie  dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program kwalifikowany  jest  jako pomoc de minimis w rolnictwie.

Program  obejmuje odbiór  odpadów :

  1. Folia rolnicza
  2. Siatka do  owijania balotów
  3. Sznurek do owijania  balotów
  4. Opakowania po nawozach
  5. Opakowania typu Big Bag

     Warunkiem  udziału w programie  jest złożenie wniosku w Urzędzie  Gminy  Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo. Wzór wniosku  można pobrać w tut.  Urzędzie ( pokój  nr 14) oraz  ze strony internetowej urzędu ( pliki do pobrania).

Nabór  wniosków będzie trwał do od dnia 19 sierpnia do  31 sierpnia 2021roku.

Skip to content