INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

I N F O R M A C J A

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,

NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE

PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ  DO ZWALCZANIA

WŚCIEKLIZNY  U  LISÓW  WOLNO  ŻYJĄCYCH

w akcji wiosennej  2020 roku

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów,

– w planowanym terminie:

od 18 maja do 23 maja 2020 r.

·         zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego,                   

o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister –  plastikowy pojemnik   z płynną szczepionką,

·         zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki,  itp.  z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,

·         prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt  – przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,

·         szczepionka  jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,

·         dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty  na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka –  należy miejsca  te dokładnie przemyć  wodą z mydłem,  a  następnie  zgłosić  się  do  lekarza  med.,

·         po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych – trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM  PRZEPROWADZENIU                           AKCJI  ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY

Podlaski Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii                                                                               

Andrzej  Czerniawski

Skip to content