Zarządzenie nr 107.2020 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 23 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 107.2020 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań gminy Szudziałowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.


Protokół Nr 3/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. z rozstrzygnięcia drugiego konkursu ofert na realizacje zadań samorządu gminy w roku 2020 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Skip to content