Informacja w sprawie przyjmowania wniosków oraz zgłoszeń w sprawie wycinki drzew i krzewów.

W związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020
poz. 374)
informuję Państwa, że od dnia 23.03.2020 r. nie przyjmujemy wniosków oraz
zgłoszeń w sprawie wycinki drzew i krzewów do odwołania.
Wszelkie pytania do powyższego proszę kierować na e-mail
adrian.kalicki@szudzialowo-gmina.pl lub telefonicznie (85) 722 14 04

Skip to content