Zarządzenie nr 96.2020 Wójta Gminy Szudziałowo

Zarządzenie nr 96.2020 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 5 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia zadań gminy Szudziałowo w 2020 r.


Protokół Nr 2/2020 z dnia 19 marca 2020 r. z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia zadań gminy Szudziałowo w 2020 r.

Skip to content