Zarządzenie nr 95.2020 Wójta Gminy Szudziałowo

Zarządzenie nr 95.2020 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 4 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań gminy Szudziałowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.


Protokół Nr 1/20 z dnia 18 marca 2020 r. z rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań samorządu gminy w roku 2020 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Skip to content