Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

W październiku 2023 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

  • Badanie budżetów gospodarstw domowych

  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności

  • Badanie budżetu czasu ludności

  • Kondycja gospodarstw domowych (2-11.10)

  • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (2-20.10)

Skip to content