Wójt Gminy Szudziałowo informuje, że została powołana Komisja do spraw oszacowania szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2023 r. – SUSZY.

Wójt Gminy Szudziałowo informuje, że została powołana Komisja do spraw oszacowania szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2023 r. – SUSZY.

Wypełnione wnioski można składać w godzinach: poniedziałek 8.00- 16.00, wtorek- piątek 7.00-15.00 w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 14 (I piętro).

Wnioski będą przyjmowane do dnia 2 sierpnia 2023 roku.

Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, zebrane uprawy nie będą szacowane.

Do wniosku należy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności za 2023 rok.

WAŻNE!

Wszyscy, którzy złożą wnioski o oszacowanie strat przez Komisję z Gminy muszą również złożyć wniosek przez aplikację szacowanie suszy.

Skip to content