Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szudziałowo na 2023 rok

Urząd Gminy Szudziałowo zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia uwag dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szudziałowo na 2023 rok. Uwagi i spostrzeżenia prosimy przesyłać do 17.03.2023 r. na adres: sekretariat@szudzialowo-gmina.pl 

Skip to content