INFORMACJA

W związku z bieżącą sytuacją na arenie międzynarodowej, jak również realizacją postanowień nowego pakietu klimatycznego informujemy, że w zakładce Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

znajdują się informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty
i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Skip to content