NIE MASZ CZASU NA ZAŁATWIENIE SPRAW W SWOIM WCR W TYGODNIU? TWOJE WOJSKOWE
CENTRUM REKRUTACJI CZYNNE JEST W KAŻDĄ PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

„NIE MASZ CZASU NA ZAŁATWIENIE SPRAW W SWOIM WCR W TYGODNIU? TWOJE WOJSKOWE
CENTRUM REKRUTACJI CZYNNE JEST W KAŻDĄ PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA”
W związku z dużym zainteresowaniem ochotniczymi formami pełnienia służby wojskowej, WCR w
Białymstoku będzie otwarte w najbliższą sobotę tj. 04.06 w godzinach 08.00-14.00 oraz każdą
pierwszą sobotę miesiąca.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem informacji nt. ochotniczych form pełnienia
służby wojskowej, złożeniem wniosku do służby wojskowej oraz załatwieniem innych spraw
będących w kompetencji WCR.
Aby starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć:
– kopię dokumentu tożsamości;
– kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
– kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół,
kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a
także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.
Wzór wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej: Strona główna – CWCR
(wojsko-polskie.pl)
Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?
Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby
wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą
służbę wojskową (oraz dodatkowo – dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).
Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:
* przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub
centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w
jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany);
* będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego
– 4560 zł, ale także: – prawo do urlopu wypoczynkowego, – możliwość wstąpienia do rezerwy
aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), – prawo
ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-
miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, – pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji
publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
* na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz
ubezpieczenie;
* będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu
zatrudnienia;
* będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.
Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej!
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dot. dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
Przygotowaliśmy wiele materiałów – informatory, ulotki oraz multimedia. Strona główna – CWCR (wojskopolskie.
pl)

Skip to content