Konkurs – Stwórz hasło programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027


 

Stwórz hasło programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027

Zapraszamy do udziału w konkursie na hasło programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne: osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, które mieszkają w województwie podlaskim. 

Konkurs polega na tym, by przesłać swoje autorskie hasło dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Praca konkursowa powinna mieć formę hasła, motta, myśli przewodniej czyli zwięzłego jednego zdania lub dwóch, maksymalnie do 200 znaków ze spacjami. Powinno ono nawiązywać do Programu, jego celów oraz wpływu na rozwój województwa podlaskiego.

Prace konkursowe można przesyłać od 25.11.2021 do 29.12.2021 r.  

Organizator, czyli Województwo Podlaskie, wyłoni jednego zwycięzcę konkursu, który otrzyma nagrodę finansową o wartości 1,5 tys. zł. W zależności od atrakcyjności przesłanych prac przewidziane są także dwa wyróżnienia – ich autorzy otrzymają po 750 zł.

Laureaci mogą zostać zaproszeni do udziału oraz wypowiedzi podczas spotkania inaugurującego program, które planowane jest w 2022 r.

Więcej szczegółów, regulamin i formularze znajdują się na stronie internetowej konkursu.

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 – to nowa nazwa dotychczasowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Program będzie realizowany w perspektywie finansowej 2021-2027. Więcej informacji o projekcie programu można znaleźć na stronie https://rpo.wrotapodlasia.pl/konsultacje/.

Kontakt do Organizatora konkursu: tel. 85 66 54 944, 85 66 54 480, e-mail: rpowp@wrotapodlasia.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Skip to content