INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

     Urząd  Gminy  Szudziałowo  informuje,  iż na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony  Środowiska został zamieszczony elektroniczny formularz umożliwiający każdemu  obywatelowi zgłoszenie interwencji w sprawie  zdarzeń, które mogą  mieć niekorzystny wpływ na środowisko. W zamyśle organu rozpowszechnienie  wśród   mieszkańców,  stanowić ma  skuteczne  narzędzie do  przeciwdziałania szarej  strefie w gospodarowaniu  odpadami. 

Formularz  jest  dostępny pod  adresem:

https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz

Skip to content