INFORMACJA Ministra Klimatu i Środowiska

INFORMACJA

Minister Klimatu i Środowiska zwraca się z prośbą do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom przedsiębiorstwa państwowego – Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej, wstępu na teren lasów, założenia w nich powierzchni próbnych oraz dokonywanie cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu.

Powyższe prace obserwacyjno-pomiarowych będą wykonane w cyklu 5 – letnim (lata 2020 – 2024) w ramach opracowania p.n. Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024.

więcej informacji na:  http://wisl.pl/

Skip to content