Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uwaga

     Wójt Gminy Szudziałowo zawiadamia, że  na podstawie  Uchwały Nr XVI.128.2020 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 listopada 2020r.  w sprawie  wyboru metody ustalenia  opłaty  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz  ustalenia tej opłaty od  właścicieli  nieruchomości, na której zamieszkują  mieszkańcy od  dnia  1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe  stawki  opłat.

27 zł od  jednego mieszkańca zamieszkującego daną  nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

25 zł od  jednego mieszkańca zamieszkującego daną  nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, z posiadanym kompostownikiem ( 2 zł zwolnienia z części  opłaty z tytułu posiadania i użytkowania kompostownika na bioodpady stanowiące odpady  komunalne),

54 zł  od  jednego mieszkańca zamieszkującego daną  nieruchomość, jeżeli  właściciel  nie  wypełnia obowiązku zbierania odpadów  komunalnych w sposób selektywny.

  Nowe  stawki są  wynikiem znacznego  wzrostu cen odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wynikających  z ogłoszonego przetargu  ( 1328,40zł / tona).

Opłaty wnoszone przez mieszkańców przeznaczone są tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów i są przekazywane Wykonawcy usługi.

Zawiadamiamy  również, iż od  dnia  1 stycznia 2021r. opłatę  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi należy  wnosić na indywidualne konto  przypisane dla płatnika.

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                        Tadeusz Tokarewicz

Skip to content