Gminny Konkurs ph. „RękoDZIEŁO – lokalnie

Regulamin  Gminnego Konkursu ph.

„RękoDZIEŁO – lokalnie”

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szudziałowie

CELE KONKURSU:

 –  popularyzacja sztuki rękodzieła wśród mieszkańców Gminy Szudziałowo

 –  promowanie i odkrywanie lokalnych twórców

 –  wymiana doświadczeń pomiędzy twórcami

 –  pobudzanie do rozwijania swoich pasji

 –  promocja Gminy Szudziałowo

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich twórców indywidualnych z terenu Gminy Szudziałowo

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Uczestnik konkursu może zgłosić od 1 do 4 prac wykonanych w technice haftu ręcznego: krzyżykowego, płaskiego, ażurowego, nakładanego, matematycznego, gobelinowego…
 2. Tematyka prac powinna ilustrować pory roku: wiosnę, lato, jesień, zimę
 3. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:

– walory artystyczne, ciekawe i atrakcyjne ujęcie tematu, precyzyjność i estetykę wykonania prac

 1. Prace, które nie spełniają wymogów regulaminu nie będą podlegać ocenie.
 2. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.

ZGŁOSZENIA I TERMINY:

 1. Zgłoszenie uczestnika – wypełniane w momencie dostarczenia prac, będzie zawierało: imię i nazwisko autora prac, miejscowość, telefon kontaktowy
 2. Prace powinny być dostarczone osobiście na adres siedziby GOAKiR w Szudziałowie – ul. Szkolna 2, do dnia 22 października 2020r.
 3. Informacja o terminie wręczenia nagród oraz lista laureatów konkursu dostępna będzie na stronie internetowej www.szudzialowo-gmina.pl, na Facebook GOAKiR oraz na tablicy informacyjnej GOAKiR w Szudziałowie

 POZOSTAŁE WARUNKI:

 1. Przekazane na konkurs prace uczestnicy odbierają osobiście po zamknięciu wystawy (od dnia 11 listopada do dnia 14 listopada). Prace nieodebrane przechodzą na własność Organizatorów
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody.
 3. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną wykorzystane do wydania gminnego Kalendarza 2021r

 

Skip to content