Granty „Działaj Lokalnie” 2020 przyznane.

Granty „Działaj Lokalnie” 2020  przyznane.

Program Działaj Lokalnie jest finansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ze środków Urzędów Miejskich w: Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Urzędów Gmin w: Nowym Dworze, Szudziałowie, a także  współfinansowany  ze środków  finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Komisja Grantowa w dniu 18.06.2020 r. przyznała dofinansowanie 17 projektom  DL XI 2020 w wysokości 55 000 zł, żaden wniosek nie został odrzucony formalnie. Odbyło się jedno kilkugodzinne posiedzenie. Komisja obradowała w 3 osobowym składzie: 1 przedstawiciel Zarządu Fundacji, 1 przedstawiciel Urzędu Miasta Sokółka i 1 przedstawiciel  Urzędu Miasta Dąbrowa Białostocka.

Prosimy o dostosowanie harmonogramu i budżetu do kwoty przyznanej dotacji  w generatorze do dnia 22-06-2020 r.

Zapraszamy przedstawicieli upoważnionych do podpisywania umów o zgłoszenie do siedziby Fundacji w celu podpisania umowy :

–  w dniu 25-06-2020 r. godz. 9.00-13.00 gmina Sokółka

– w dniu 26-06-2020 r. godz. 9.00-13.00 gmina: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór i Szudziałowo

Osoby upoważnione  powinny mieć: do wglądu aktualny KRS, ewentualnie upoważnienie, pieczątki.

 

Lista wyłonionych grantobiorców

Nazwa organizacji

Nazwa grupy

Tytuł projektu

Wysokość przyznanej dotacji

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce

 

Otwieramy się na zmiany.

4000

 

Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka”

 

Szachy – sport i rozrywka dla wszystkich – edycja 2020

3500

 

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki

Trzy Kobiety Aktywne

Kaligrafia – Pisz piórem

3000

 

Koło Gospodyń Wiejskich „Kamioneczki”

 

Śpiewajmy Razem

2000

 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

 

Sokólscy emeryci wracają do integracji i działania po pandemii.

3500

 

ZWIĄZEK TATARÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ BOHONIKI

 

Tatarskie ślady w wielokulturowej Sokółce i okolicy.

3000

 

Biblioteka Publiczna w Sokółce

Mole Książkowe

Zostań w domu z biblioteką

4000

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipinie ” Lipinki”

 

Działamy i pomagamy w czasie pandemii

4000

 

Sokólski Ośrodek Kultury

Studio Śpiewu i Gitary

Produkcja Muzyczna w Wykonaniu Dzieci i Młodzieży

4500

 

STOWARZYSZENIE „DZIEDZICTWO KULTUROWE IGRYŁ”

AZALiSZ

Śpiewać każdy może…

2500

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

Zespół Ad Rem

Wirtualny, zdalny  koncert ,,Zdalnie razem”

3500

 

Stowarzyszenie „Dąbrowskie”

 

Barwy szczęścia seniorów

2500

 

Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej

 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie pandemii

2000

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

Dąbrowiacy

Dąbrowskie ekowędrówki

2500

 
 

Rodzinny Ogród Działkowy „Mechanik” w Dąbrowie Białostockiej

 

Zielony zakątek- Ogród naszych marzeń.

2500

 

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie

Klub Współczesnej Kobiety

„SKARBY
SZUDZIAŁOWSKIEJ
GMINY – SPICHLERZE
I PIWNICZKI”

6000

 

Nowodworski Ośrodek Kultury

 

Własne JA

2000

 
Skip to content