RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

1. Gmina Szudziałowo pokryła część kosztów w wysokości 87 845,27 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 104935B od drogi wojewódzkiej nr 674 do miejscowości Ostrówek, gmina Szudziałowo”. Całkowita wartość zadania wyniosła 215 863,16 zł.

Przekazane środki pochodzą z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych.

2. Gmina Szudziałowo pokryła część kosztów w wysokości 115 980,81 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 104935B w miejscowości Ostrówek, gmina Szudziałowo”. Całkowita wartość zadania wyniosła 285 452,102 zł.

Przekazane środki pochodzą z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych.

3. Gmina Szudziałowo pokryła koszty w wysokości 130 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Szudziałowie”. Całkowita wartość zadania wyniosła 130 000,00 zł.

Przekazane środki pochodzą z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych.

4. Gmina Szudziałowo pokryła koszty w wysokości 16 006,86zł zakupu pługa odśnieżnego. Całkowita wartość zadania wyniosła 16 006,86 zł.

Przekazane środki pochodzą z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych.

5. Gmina Szudziałowo pokryła część kosztów w wysokości 30 000,00 zł zakupu równiarki samobieżnej. Całkowita wartość zadania wyniosła 33 210,00 zł.

Przekazane środki pochodzą z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych.

6. Gmina Szudziałowo pokryła koszty w wysokości 57 810,00 zł dokumentacji technicznej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1292B Wierzchlesie- Słójka”. Całkowita wartość zadania wyniosła 57 810,00 zł.

Przekazane środki pochodzą z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych.

Skip to content