STRUKTURA ORGANIZACYJNA

WÓJT GMINY SZUDZIAŁOWO – Tadeusz Tokarewicz

I piętro pokój nr 10 telefon 85 722 1404 wew. 13

wojt.tokarewicz@szudzialowo-gmina.pl

SKARBNIK GMINY – Anna Czeremcha

I piętro pokój nr 12 telefon 85 722 1404 wew. 22

skarbnik.czeremcha@szudzialowo-gmina.pl

SEKRETARZ – Aneta Maliszewska

I piętro pokój nr 10 tel. 85 722 1404 wew. 14

sekretarz.maliszewska@szudzialowo-gmina.pl

SEKRETARIAT – Katarzyna Czechowicz

I piętro pokój nr 10 tel. 722 14 04 wew. 17

sekretariat@szudzialowo-gmina.pl

katarzyna.czechowicz@szudzialowo-gmina.pl

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO / ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLI /  ARCHIWUM ZAKŁADOWE 

Anna Narbutt

I piętro pokój nr 8 tel. 85 722 1404 wew. 26

usc.narbutt@szudzialowo-gmina.pl

ŁAD PRZESTRZENNY, ZAMÓWIENIAPUBLICZNE, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Renata Czaban – Tarasewicz

I piętro pokój nr 15 tel. 85 722 1404 wew. 25

renata.czaban-tarasewicz@szudzialowo-gmina.pl

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA I OPŁAT/PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Elżbieta Pietrasz

I piętro pokój nr 16 tel. 85 722 1404 wew. 15

elzbieta.pietrasz@szudzialowo-gmina.pl

WYMIAR PODATKÓW/PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH I ORGANIZACJI

Agnieszka Sipko

I piętro pokój nr 14 tel. 85 722 1404 wew. 21

agnieszka.sipko@szudzialowo-gmina.pl

Teresa Woronowicz

I piętro pokój nr 14 tel. 85 722 1404 wew. 21

teresa.woronowicz@szudzialowo-gmina.pl

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA – Krystyna Szoda

I piętro pokój nr 13 tel. 85 722 1404 wew. 19

krystyna.szoda@szudzialowo-gmina.pl

RACHUNKOWOŚĆ – Agata Bułkowska

I piętro pokój nr 13 tel. 85 722 1404 wew.19

agata.bulkowska@szudzialowo-gmina.pl

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI / GOSPODARKA LOKALAMI GMINNYMI / GOSPODARKA ROLNA

Danuta Klejbuk

I piętro pokój nr 9 tel. 85 722 1404 wew. 24

danuta.klejbuk@szudzialowo-gmina.pl

OBSŁUGA RADY GMINY I JEJ ORGANÓW / UBEZPIECZENIA MAJĄTKU GMINY / OBSŁUGA GKRPA /
ORGANIZACJA WYBORÓW

Jan Muciuś

parter pokój nr 6 tel. 85 722 1404 wew. 29

jan.mucius@szudzialowo-gmina.pl

SPRAWY OBRONNE / OBRONA CYWILNA / ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE / OSP

Adrian Kalicki

parter pokój nr 3 tel. 85 722 1404 wew. 18

adrian.kalicki@szudzialowo-gmina.pl

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE / EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / GOSPODARKA WODNA / OCHRONA ŚRODOWISKA

Lidia Lickiewicz

I piętro pokój nr 14 tel. 85 722 1404 wew. 21

lidia.lickiewicz@szudzialowo-gmina.pl

REFERAT OBSŁUGI JEDNOSTEK

Joanna Bach

parter pokój nr 3 tel. 85 722 1404 wew. 23

joanna.bach@szudzialowo-gmina.pl

Iwona Kijaszko

parter pokój nr 3 tel. 85 722 1404 wew. 23

iwona.kijaszko@szudzialowo-gmina.pl

Skip to content