JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Szudziałowie

ul. Bankowa 1  16-113 Szudziałowo

NIP 545-17-81-806

tel. 85 722 14 01

nr konta : 34 8093 0000 0022 4682 2000 0020

e-mail: zgk@szudzialowo-gmina.pl

dyrektor: Tomasz Tarasewicz

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Szudziałowie

ul. Bankowa 1  16-113 Szudziałowo

tel/fax 85 722 17 94

e-mail: gops@szudzialowo-gmina.pl

kierownik: Ewa Grasewicz

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTAŃ NARODOWYCH w Szudziałowie

ul. Szkolna 1  16-113 Szudziałowo

tel. 85 722 14 05

e-mail: spszudzialowo@szudzialowo-gmina.pl

dyrektor: Bohdan Olchowik

SZKOŁA PODSTAWOWA im. ADAMA MICKIEWICZA w Babikach

Babiki 22a  16-113 Szudziałowo

tel/fax   85 722 10 05

e-mail: spbabiki@szudzialowo-gmina.pl

dyrektor: Agnieszka Monika Kukisz

GMINNY OŚRODEK ANIMACJI KULTURY I REKREACJI w Szudziałowie

ul. Szkolna 2  16-113 Szudziałowo

tel. 85 722 14 06

e-mail: goakir@szudzialowo-gmina.pl

dyrektor: Elżbieta Jaroszewicz

Skip to content