GOSPODARKA ODPADAMIZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO 
DLA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
Urząd Gminy w Szudziałowie informuje, że od 05.11.2019r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy o numerze:

  BS Sokółka 54 8093 0000 0020 0107 2000 0280


Wpis do Rejestru BDO.

    Od dnia 01 stycznia 2020r – uruchomiony zostaje program do prowadzenia ewidencji odpadów- BDO- Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

    Tu można sprawdzić czy Podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Szudziałowo powinny dokonać rejestracji, oraz złożyć wniosek rejestrowy.

      W załączeniu materiały na temat Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Skip to content